Actueel

Huis voor klokkenluiders van start

Geplaatst in Klokkenluiders

Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor klokkenluiders ingegaan. Aansluitend is in Utrecht nu ook het gelijknamige Huis voor klokkenluiders geopend.

Aankomend ambtenaren amper geschoold in ethiek

Geplaatst in Integriteit

Universitaire studies bestuurskunde besteden amper aandacht aan ambtelijke beroepsethiek. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Beroepsethiek in het onderwijs: van bijzaak naar Bildung. Morele vorming en integriteit bij wo-opleidingen bestuurskunde’ van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).

Topambtenaren overschatten eigen ethisch leiderschap

Geplaatst in Integriteit

Topambtenaren overschatten hun eigen ethisch leiderschap. Ze denken dat ze een duidelijk voorbeeld zijn en genoeg ethische sturing geven. Medewerkers beleven dat echter heel anders.

RSS-feed

foto

Gebruik de RSS-feed om actuele berichten van VSO-werkgevers.nl te volgen met uw feedreader. U vindt de RSS-feed hier: vso-werkgevers.nl/rss/

Abonneer je op de nieuwsbrief van het aanjaagteam Banenafspraak

* verplicht veld

Banenafspraak

DE BANENAFSPRAAK VAN… Roel Cazemier

Geplaatst in Nieuws

blog Roel Cazemier
Onlangs maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma bekend dat de sector overheid in 2015 heeft voldaan aan de Wet banenafspraak. Overheidswerkgevers hebben vorig jaar 5.453 mensen met een arbeidsbeperking een baan gegeven en liggen daarmee op schema. Dat is goed nieuws! Want ook mensen met een arbeidsbeperking hebben recht op een kans in een inclusieve arbeidsmarkt. En ook gemeenten zijn verantwoordelijk om die inclusieve arbeidsmarkt tot stand te brengen.

SoFoKleS ondersteunt umc’s bij Banenafspraak

Geplaatst in Nieuwsberichten

Bij de acht universitair medische centra (umc’s) in Nederland wordt hard gewerkt aan het realiseren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij worden hierin ondersteund door SoFoKleS en SBCM, het A&O-fonds voor de sociale werkvoorziening.

Verzamelbrief aan gemeenten

Geplaatst in Nieuws

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft op 22 juli 2016 weer een zogeheten Verzamelbrief aan gemeenten gestuurd. Daarin ook veel aandacht voor de Participatiewet en de Wet banenafspraak.

Agenda

'Niet langer in de Wajong'

vrijdag 2 september 2016

Vrijdag 2 september 2016 vindt in Utrecht de tweede bijeenkomst van het VU-Divosa onderzoek Participatie Jonggehandicapten plaats.

Agenda VSO

Leiderschap in het publieke domein

dinsdag 20 september 2016

Leidinggevenden in het publieke domein opereren in een bijzondere context die wordt gekarakteriseerd door het primaat van politiek en politiek-ambtelijke verhoudingen. Als leidinggevende moet u voldoen aan meervoudige en soms tegenstrijdige, maatschappelijke verwachtingen.

VSO in cijfers

Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Kijk hier hoe de verdeling van aantallen werknemers over de verschillende sectoren eruitziet.


Lees hier het e-magazine
Samen voor meer Banen.

Connect en volg VSO

VSO is sponsor van het Jonge Ambtenaren Netwerk Futur, zie www.futur.nl

Snelkoppeling naar

Platform Arbeidszaken

Het Platform Arbeidszaken richt zich op de beleidsterreinen arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.


Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet.


Werkgroep Pensioenen

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en vakbonden moeten keuzes maken over de inhoud van de regeling. Voor het ABP-pensioen gebeurt dit in de Pensioenkamer.