Actueel

Debat normalisering rechtspositie verdaagd

Geplaatst in Normalisering rechtspositie

De beraadslaging in de Eerste Kamer over het initatiefwetsvoorstel voor normalisering van de rechtspositie van ambtenaren wordt dinsdag 25 oktober voortgezet.

Vraagtekens bij verplicht ambtelijk statuut

Geplaatst in Algemeen

Binnen het Rijk en binnen de overheidssectoren gemeenten, provincies en waterschappen worden vraagtekens geplaatst bij het instrument van een verplicht ambtelijk statuut.

Huis voor klokkenluiders van start

Geplaatst in Klokkenluiders

Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor klokkenluiders ingegaan. Aansluitend is in Utrecht nu ook het gelijknamige Huis voor klokkenluiders geopend.

RSS-feed

foto

Gebruik de RSS-feed om actuele berichten van VSO-werkgevers.nl te volgen met uw feedreader. U vindt de RSS-feed hier: vso-werkgevers.nl/rss/

Abonneer je op de nieuwsbrief van het aanjaagteam Banenafspraak

* verplicht veld

Banenafspraak

DE BANENAFSPRAAK VAN… Jan Boersma

Geplaatst in Nieuws

blog Jan BoersmaBijna twee jaar geleden sloten vakbonden en werkgevers een nieuwe cao voor de Nederlandse universiteiten. Daarin spraken we ook af banen te creëren in het kader van de Banenafspraak: 122 per jaar, oplopend tot 1220 banen in 2023. Vertrouwen? Natuurlijk: het past in de universitaire traditie van afspraken over Melkertbanen, in- en doorstroombanen, werk- en ervaringsplaatsen en Wajongers. Toch gaat het niet vanzelf.

Succesvolle aftrap gezamenlijk leernetwerk

Geplaatst in Nieuwsberichten

‘Een aha-erlebnis.’ ‘Voor het eerst het gevoel iets concreets terug te krijgen.’ En ‘Heb jij dat ook?’ Zo maar wat opmerkingen aan het einde van de eerste bijeenkomst van het gezamenlijk leernetwerk Banenafspraak.

Hoge waardering voor aanpak banenafspraak

Geplaatst in Nieuws

‘De afspraken met werkgevers over meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden voortvarend uitgevoerd.’

Agenda

Netwerkbijeenkomst sociale cohesie

maandag 26 september 2016

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert een ‘Netwerkbijeenkomst SZW’ op maandag 26 september in het Kyocera Stadion (ook bekend als het ADO-stadion) in Den Haag.

Agenda VSO

Wettelijke regelingen klokkenluiders

donderdag 13 oktober 2016

Vanuit de Ien Dales Leerstoel wordt donderdag 13 oktober een openbare studiemiddag over het thema ‘wettelijke regelingen rondom klokkenluiders’ gehouden. 

Openbaar bestuur en kwaliteit van de publieke dienst

donderdag 27 oktober 2016

Frits van der Meer, hoogleraar Leerstoel Comparative Public Sector en Civil Service Reform, nodigt u uit voor een Openbaar Lunchdebat op donderdag 27 oktober bij het CAOP in Den Haag. 

Lees hier het e-magazine
Samen voor meer Banen.

VSO in cijfers

Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Kijk hier hoe de verdeling van aantallen werknemers over de verschillende sectoren eruitziet.


Connect en volg VSO

VSO is sponsor van het Jonge Ambtenaren Netwerk Futur, zie www.futur.nl

Snelkoppeling naar

Platform Arbeidszaken

Het Platform Arbeidszaken richt zich op de beleidsterreinen arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.


Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet.


Werkgroep Pensioenen

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en vakbonden moeten keuzes maken over de inhoud van de regeling. Voor het ABP-pensioen gebeurt dit in de Pensioenkamer.